🏅 CẦU 3 CÀNG, PHÍ: 700.000 Đ

☑ Bạn là dân chơi Lô Đề chuyên nghiệp, bạn đánh lớn mỗi ngày hoặc đang cần gỡ nợ, nhưng bạn không tự tin chọn cho mình 1 con Số chắc ăn. Vậy thì bạn không nên mạo hiểm. Hay tham gia lấy Cầu của chúng tôi để có 3 CÀNG siêu VIP với tỷ lệ ăn rất cao. (cơ hội ăn nhiều Nháy cao).
☑ Các bạn sẽ nhận được số từ 06h00 đến 18h00 mỗi ngày

☑ Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vinaphone, Gate, VNMobile…, có thể nạp cộng dồn thẻ. Ngay sau khi nạp đủ 700.000 đ, bạn sẽ nhận được kết quả soi cầu 3 CÀNG ngay. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

thống kê cầu 3 càng

Ngày chốt VIP Lotto Kết quả
ĐÃ CHỐT 🏅
21/07/2017 371 870 trượt
20/07/2017 174 933 trượt
19/07/2017 213 547 trượt
18/07/2017 173 558 trượt
17/07/2017 026 488 trúng càng 488
16/07/2017 327 693 trượt
15/07/2017 475 924 trượt
14/07/2017 140 886 trượt
13/07/2017 250 539 trượt
12/07/2017 357 653 trượt
11/07/2017 363 933 trượt
10/07/2017 311 709 trượt
09/07/2017 120 767 trượt
08/07/2017 135 990 trượt
07/07/2017 353 623 trượt
06/07/2017 258 701 trượt
05/07/2017 716 533 trúng càng 716
04/07/2017 169 641 trượt
03/07/2017 421 732 trượt
02/07/2017 293 807 trượt
01/07/2017 424 857 trượt
30/06/2017 462 921 trượt
29/06/2017 290 815 trượt
28/06/2017 465 501 trượt
27/06/2017 030 786 trượt
26/06/2017 443 522 trượt
25/06/2017 485 396 trúng càng 396
24/06/2017 199 701 trượt
23/06/2017 306 703 trượt
22/06/2017 377 567 trượt
21/06/2017 054 823 trượt
20/06/2017 374 515 trượt
19/06/2017 220 653 trượt
18/06/2017 053 749 trượt
17/06/2017 059 500 trượt
16/06/2017 021 880 trượt
15/06/2017 288 702 trượt
14/06/2017 280 529 trượt
13/06/2017 261 722 trượt
12/06/2017 555 722 trúng càng 555
11/06/2017 402 628 trượt
10/06/2017 190 724 trượt
09/06/2017 377 957 trượt
08/06/2017 217 768 trượt
07/06/2017 266 893 trượt
06/06/2017 110 960 trượt
05/06/2017 039 833 trượt
04/06/2017 195 516 trượt
03/06/2017 346 584 trúng càng 346
02/06/2017 028 750 trượt
01/06/2017 299 624 trượt
31/05/2017 478 524 trượt
30/05/2017 216 983 trượt
29/05/2017 192 678 trượt
28/05/2017 070 785 trượt
27/05/2017 067 969 trượt
26/05/2017 489 573 trượt
25/05/2017 008 661 trượt
24/05/2017 047 731 trượt
23/05/2017 061 768 trượt
22/05/2017 145 752 trúng càng 752
21/05/2017 413 552 trượt
20/05/2017 024 699 trượt
19/05/2017 201 614 trượt
18/05/2017 458 572 trượt
17/05/2017 293 976 trượt
16/05/2017 109 794 trúng càng 794
15/05/2017 409 671 trượt
14/05/2017 427 851 trượt
13/05/2017 005 770 trượt
12/05/2017 192 865 trượt
11/05/2017 047 812 trượt
10/05/2017 071 753 trượt
09/05/2017 276 508 trúng càng 276
08/05/2017 018 662 trượt
07/05/2017 243 992 trượt
06/05/2017 138 953 trượt
05/05/2017 481 849 trượt
04/05/2017 014 845 trượt
03/05/2017 365 746 trượt
02/05/2017 463 536 trượt
01/05/2017 468 365 trúng càng 365
30/04/2017 281 999 trượt
29/04/2017 229 848 trượt
28/04/2017 442 620 trượt
27/04/2017 218 507 trượt
26/04/2017 402 993 trượt
25/04/2017 149 751 trúng càng 149
24/04/2017 218 564 trượt
23/04/2017 268 735 trượt
22/04/2017 171 894 trượt
21/04/2017 433 946 trượt
20/04/2017 075 773 trượt
19/04/2017 277 622 trượt
18/04/2017 249 825 trượt
17/04/2017 622 931 trúng càng 622
16/04/2017 370 621 trượt
15/04/2017 054 630 trượt
14/04/2017 301 766 trượt
13/04/2017 066 773 trượt
12/04/2017 401 608 trượt
11/04/2017 316 652 trượt
10/04/2017 309 343 trúng càng 343
09/04/2017 389 906 trượt
08/04/2017 346 716 trúng càng 346
07/04/2017 126 876 Trượt
06/04/2017 708 874 trúng càng 708
05/04/2017 058 568 Trượt
04/04/2017 378 900 Trượt
03/04/2017 328 866 Trượt
02/04/2017 402 880 Trượt
01/04/2017 183 777 Trượt
31/03/2017 466 983 trượt
30/03/2017 628 770 trúng càng 628

 🏅 CẦU SONG THỦ ĐỀ, PHÍ: 500.000 Đ

☑ Bạn là dân chơi Lô Đề chuyên nghiệp, bạn đánh lớn mỗi ngày hoặc đang cần gỡ nợ, nhưng bạn không tự tin chọn cho mình 1 con Số chắc ăn. Vậy thì bạn không nên mạo hiểm. Hay tham gia lấy Cầu của chúng tôi để có SONG THỦ ĐỀ siêu VIP với tỷ lệ ăn rất cao. (cơ hội ăn nhiều Nháy cao).
☑ Các bạn sẽ nhận được số từ 06h00 đến 18h00 mỗi ngày

☑ Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vinaphone, Gate, VNMobile…, có thể nạp cộng dồn thẻ. Ngay sau khi nạp đủ 500.000 đ, bạn sẽ nhận được kết quả soi cầu SONG THỦ ĐỀ ngay. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

thống kê cầu song thủ đề

Ngày chốt VIP Lotto Kết quả
ĐÃ CHỐT 🏅
21/07/2017 41 98 trượt
20/07/2017 46 77 trượt
19/07/2017 40 50 trượt
18/07/2017 43 23 trượt
17/07/2017 49 85 trượt
16/07/2017 35 84 trượt
15/07/2017 46 84 trượt
14/07/2017 18 94 trượt
13/07/2017 19 98 trượt
12/07/2017 37 94 trượt
11/07/2017 16 86 trượt
10/07/2017 26 76 trượt
09/07/2017 30 88 trượt
08/07/2017 23 87 trượt
07/07/2017 25 71 trượt
06/07/2017 00 82 trúng đề 82
05/07/2017 34 60 trượt
04/07/2017 02 66 trượt
03/07/2017 35 81 trượt
02/07/2017 06 71 trượt
01/07/2017 22 99 trượt
30/06/2017 44 62 trượt
29/06/2017 39 57 trượt
28/06/2017 22 94 trúng đề 94
27/06/2017 11 52 trượt
26/06/2017 23 57 trượt
25/06/2017 14 78 trượt
24/06/2017 28 99 trượt
23/06/2017 11 65 trượt
22/06/2017 49 58 trượt
21/06/2017 17 96 trượt
20/06/2017 19 97 trúng đề 97
19/06/2017 42 68 trượt
18/06/2017 35 87 trượt
17/06/2017 40 97 trượt
16/06/2017 39 82 trượt
15/06/2017 26 79 trượt
14/06/2017 29 75 trượt
13/06/2017 38 81 trượt
12/06/2017 38 81 trượt
11/06/2017 21 68 trúng đề 21
10/06/2017 39 81 trượt
09/06/2017 22 63 trượt
08/06/2017 13 68 trượt
07/06/2017 31 75 trượt
06/06/2017 32 65 trượt
05/06/2017 46 86 trượt
04/06/2017 41 89 trượt
03/06/2017 27 68 trượt
02/06/2017 36 74 trúng đề 36
01/06/2017 17 61 trượt
31/05/2017 30 82 trượt
30/05/2017 23 67 trượt
29/05/2017 25 71 trượt
28/05/2017 38 55 trượt
27/05/2017 36 72 trượt
26/05/2017 21 76 trúng đề 21
25/05/2017 23 98 trượt
24/05/2017 24 90 trượt
23/05/2017 44 92 trượt
22/05/2017 30 64 trượt
21/05/2017 21 77 trúng đề 77
20/05/2017 32 88 trượt
19/05/2017 19 98 trượt
18/05/2017 12 66 trượt
17/05/2017 37 74 trượt
16/05/2017 47 90 trượt
15/05/2017 18 60 trượt
14/05/2017 17 87 trúng đề 87
13/05/2017 11 60 trượt
12/05/2017 22 82 trượt
11/05/2017 29 88 trượt
10/05/2017 05 98 trượt
09/05/2017 31 80 trượt
08/05/2017 15 51 trượt
07/05/2017 05 39 trúng đề 39
06/05/2017 00 57 trượt
05/05/2017 00 56 trượt
04/05/2017 30 81 trượt
03/05/2017 10 74 trượt
02/05/2017 04 81 trượt
01/05/2017 13 75 trượt
30/04/2017 26 76 trúng đề 76
29/04/2017 36 72 trượt
28/04/2017 01 59 trượt
27/04/2017 39 65 trượt
26/04/2017 46 52 trượt
25/04/2017 49 68 trúng đề 49
24/04/2017 12 92 trượt
23/04/2017 19 89 trượt
22/04/2017 15 52 trượt
21/04/2017 27 86 trượt
20/04/2017 00 55 trượt
19/04/2017 24 59 trượt
18/04/2017 15 58 trúng đề 15
17/04/2017 13 96 trượt
16/04/2017 36 71 trượt
15/04/2017 46 97 trượt
14/04/2017 21 96 trượt
13/04/2017 45 77 trượt
12/04/2017 24 85 trúng đề 24
11/04/2017 10 97 trượt
10/04/2017 42 54 trượt
09/04/2017 25 83 trượt
08/04/2017 11 67 trượt
07/04/2017 32 81 trúng đề 81
06/04/2017 09 67 Trượt
05/04/2017 21 76 Trượt
04/04/2017 43 50 Trượt
03/04/2017 43 60 trúng đề 43
02/04/2017 12 85 Trượt
01/04/2017 30 55 Trượt
31/03/2017 39 92 trượt
30/03/2017 28 55 trúng đề 28

 🏅 CẦU BẠCH THỦ ĐỀ, PHÍ: 500.000 Đ

☑ Bạn là dân chơi Lô Đề chuyên nghiệp, bạn đánh lớn mỗi ngày hoặc đang cần gỡ nợ, nhưng bạn không tự tin chọn cho mình 1 con Số chắc ăn. Vậy thì bạn không nên mạo hiểm. Hay tham gia lấy Cầu của chúng tôi để có BẠCH THỦ ĐỀ siêu VIP với tỷ lệ ăn rất cao. (cơ hội ăn nhiều Nháy cao).
☑ Các bạn sẽ nhận được số từ 06h00 đến 18h00 mỗi ngày

☑ Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vinaphone, Gate, VNMobile…, có thể nạp cộng dồn thẻ. Ngay sau khi nạp đủ 500.000 đ, bạn sẽ nhận được kết quả soi cầu BẠCH THỦ ĐỀ ngay. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

thống kê cầu bạch thủ đề

Ngày chốt VIP Lotto Kết quả
ĐÃ CHỐT 🏅
21/07/2017 30 trượt
20/07/2017 77 trượt
19/07/2017 48 trượt
18/07/2017 31 trượt
17/07/2017 52 trượt
16/07/2017 12 trượt
15/07/2017 81 trúng đề 81
14/07/2017 85 trượt
13/07/2017 45 trượt
12/07/2017 15 trượt
11/07/2017 78 trượt
10/07/2017 72 trượt
09/07/2017 51 trượt
08/07/2017 69 trượt
07/07/2017 74 trượt
06/07/2017 95 trượt
05/07/2017 95 trượt
04/07/2017 56 trượt
03/07/2017 11 trượt
02/07/2017 49 trúng đề 49
01/07/2017 61 trượt
30/06/2017 68 trượt
29/06/2017 94 trượt
28/06/2017 32 trượt
27/06/2017 36 trượt
26/06/2017 47 trượt
25/06/2017 14 trượt
24/06/2017 41 trượt
23/06/2017 53 trượt
22/06/2017 78 trúng đề 78
21/06/2017 56 trượt
20/06/2017 46 trượt
19/06/2017 80 trượt
18/06/2017 76 trúng đề 76
17/06/2017 16 trượt
16/06/2017 73 trượt
15/06/2017 29 trượt
14/06/2017 13 trượt
13/06/2017 09 trượt
12/06/2017 09 trượt
11/06/2017 18 trượt
10/06/2017 69 trúng đề 69
09/06/2017 31 trượt
08/06/2017 66 trượt
07/06/2017 19 trượt
06/06/2017 37 trượt
05/06/2017 06 trượt
04/06/2017 12 trượt
03/06/2017 46 trúng đề 46
02/06/2017 10 trượt
01/06/2017 72 trượt
31/05/2017 45 trượt
30/05/2017 91 trượt
29/05/2017 44 trúng đề 44
28/05/2017 78 trượt
27/05/2017 28 trượt
26/05/2017 55 trượt
25/05/2017 95 trượt
24/05/2017 36 trượt
23/05/2017 07 trúng đề 07
22/05/2017 83 trượt
21/05/2017 52 trượt
20/05/2017 17 trượt
19/05/2017 80 trúng đề 80
18/05/2017 64 trượt
17/05/2017 64 trượt
16/05/2017 63 trượt
15/05/2017 83 trượt
14/05/2017 87 trúng đề 87
13/05/2017 89 trượt
12/05/2017 02 trượt
11/05/2017 94 trượt
10/05/2017 16 trượt
09/05/2017 76 trúng đề 76
08/05/2017 39 trượt
07/05/2017 30 trượt
06/05/2017 65 trượt
05/05/2017 88 trượt
04/05/2017 47 trượt
03/05/2017 08 trượt
02/05/2017 08 trúng đề 08
01/05/2017 56 trượt
30/04/2017 96 trượt
29/04/2017 35 trượt
28/04/2017 47 trượt
27/04/2017 55 trượt
26/04/2017 71 trúng đề 71
25/04/2017 40 trượt
24/04/2017 49 trượt
23/04/2017 37 trượt
22/04/2017 48 trượt
21/04/2017 62 trượt
20/04/2017 89 trượt
19/04/2017 27 trượt
18/04/2017 15 trúng đề 15
17/04/2017 06 trượt
16/04/2017 09 trúng đề 09
15/04/2017 50 trượt
14/04/2017 24 trượt
13/04/2017 36 trượt
12/04/2017 10 trượt
11/04/2017 04 trượt
10/04/2017 43 trúng đề 43
09/04/2017 77 trượt
08/04/2017 13 trượt
07/04/2017 49 Trượt
06/04/2017 91 Trượt
05/04/2017 07 trúng đề 07
04/04/2017 29 Trượt
03/04/2017 29 Trượt
02/04/2017 19 Trượt
01/04/2017 35 trúng đề 35
31/03/2017 84 trượt
30/03/2017 28 trúng đề 28

 🏅 CẦU LÔ KÉP, PHÍ: 200.000 Đ

☑ Bạn là dân chơi Lô Đề chuyên nghiệp, bạn đánh lớn mỗi ngày hoặc đang cần gỡ nợ, nhưng bạn không tự tin chọn cho mình 1 con Số chắc ăn. Vậy thì bạn không nên mạo hiểm. Hay tham gia lấy Cầu của chúng tôi để có LÔ KÉP siêu VIP với tỷ lệ ăn rất cao. (cơ hội ăn nhiều Nháy cao).
☑ Các bạn sẽ nhận được số từ 06h00 đến 18h00 mỗi ngày

☑ Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vinaphone, Gate, VNMobile…, có thể nạp cộng dồn thẻ. Ngay sau khi nạp đủ 200.000 đ, bạn sẽ nhận được kết quả soi cầu LÔ KÉP ngay. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

thống kê cầu lô kép

Ngày chốt VIP Lotto Kết quả
ĐÃ CHỐT 🏅
21/07/2017 44 66 trúng lô 44 66
20/07/2017 11 55 trúng lô 11 55
19/07/2017 11 77 trúng lô 11x2
18/07/2017 22 55 trúng lô 55
17/07/2017 33 88 trúng lô 88
16/07/2017 00 88 trượt
15/07/2017 11 77 trúng lô 11 77
14/07/2017 33 99 trúng lô 33 99
13/07/2017 22 99 trượt
12/07/2017 00 66 trúng lô 66
11/07/2017 44 55 trượt
10/07/2017 33 99 trượt
09/07/2017 00 66 trúng lô 66
08/07/2017 22 66 trượt
07/07/2017 33 99 trúng lô 99x2
06/07/2017 00 77 trượt
05/07/2017 00 66 trúng lô 66
04/07/2017 44 77 trúng lô 44x2 77
03/07/2017 22 55 trúng lô 22
02/07/2017 44 55 trúng lô 55x2
01/07/2017 66 77 trúng lô 77
30/06/2017 00 55 trúng lô 55
29/06/2017 00 66 trúng lô 66x2
28/06/2017 44 55 trúng lô 55
27/06/2017 11 99 trượt
26/06/2017 44 77 trúng lô 77
25/06/2017 11 77 trúng lô 11x3
24/06/2017 00 55 trượt
23/06/2017 22 88 trúng lô 88
22/06/2017 00 88 trúng lô 88x2
21/06/2017 33 99 trượt
20/06/2017 33 88 trượt
19/06/2017 11 55 trượt
18/06/2017 11 88 trúng lô 11x2
17/06/2017 00 66 trúng lô 00x2
16/06/2017 66 88 trúng lô 88
15/06/2017 44 88 trượt
14/06/2017 22 88 trượt
13/06/2017 22 99 trượt
12/06/2017 22 99 trượt
11/06/2017 00 99 trượt
10/06/2017 00 44 trúng lô 00 44
09/06/2017 22 77 trúng lô 77
08/06/2017 33 99 trượt
07/06/2017 00 99 trượt
06/06/2017 33 77 trúng lô 77
05/06/2017 33 66 trúng lô 33
04/06/2017 11 88 trúng lô 88
03/06/2017 22 44 trúng lô 22
02/06/2017 66 88 trúng lô 66 88
01/06/2017 33 88 trúng lô 33
31/05/2017 44 55 trượt
30/05/2017 00 99 trúng lô 00
29/05/2017 22 77 trúng lô 22
28/05/2017 11 77 trúng lô 11 77
27/05/2017 11 66 trúng lô 11 66
26/05/2017 00 55 trúng lô 00
25/05/2017 44 77 trúng lô 77
24/05/2017 77 99 trúng lô 77 99x2
23/05/2017 22 77 trúng lô 77
22/05/2017 44 66 trúng lô 44 66
21/05/2017 22 99 trúng lô 22 99
20/05/2017 33 77 trúng lô 33
19/05/2017 22 66 trúng lô 22 66
18/05/2017 11 88 trượt
17/05/2017 33 99 trúng lô 33 99
16/05/2017 44 66 trượt
15/05/2017 44 77 trúng lô 44x2
14/05/2017 44 99 trúng lô 44 99
13/05/2017 22 33 trúng lô 22 33
12/05/2017 44 88 trượt
11/05/2017 11 66 trúng lô 11
10/05/2017 33 66 trượt
09/05/2017 11 55 trúng lô 11
08/05/2017 22 99 trúng lô 22
07/05/2017 44 66 trúng lô 66
06/05/2017 55 77 trúng lô 55 77
05/05/2017 00 88 trượt
04/05/2017 22 66 trúng lô 22 66
03/05/2017 44 99 trượt
02/05/2017 33 44 trúng lô 33 44x2
01/05/2017 33 77 trượt
30/04/2017 44 66 trúng lô 66
29/04/2017 22 66 trúng lô 22 66
28/04/2017 00 77 trúng lô 00 77
27/04/2017 33 88 trượt
26/04/2017 11 44 trúng lô 44
25/04/2017 22 55 trúng lô 55
24/04/2017 22 77 trúng lô 22
23/04/2017 22 55 trúng lô 22 55x2
22/04/2017 00 55 trúng lô 00
21/04/2017 00 88 trúng lô 00
20/04/2017 44 99 trúng lô 99
19/04/2017 11 99 trượt
18/04/2017 00 99 trúng lô 00 99
17/04/2017 11 99 trượt
16/04/2017 00 88 trượt
15/04/2017 00 44 trúng lô 00 44x2
14/04/2017 00 77 trúng lô 00 77
13/04/2017 66 99 trúng lô 66 99
12/04/2017 11 55 trúng lô 11
11/04/2017 44 66 trúng lô 66x2
10/04/2017 11 77 trúng lô 11x2 77
09/04/2017 33 99 trúng lô 33 99
08/04/2017 33 77 trượt
07/04/2017 33 99 trúng lô 33
06/04/2017 44 77 trúng lô 77
05/04/2017 00 44 trúng lô 00 44
04/04/2017 22 99 trúng lô 22 99
03/04/2017 44 77 Trượt
02/04/2017 55 77 trúng lô 55 77
01/04/2017 33 88 trúng lô 88
31/03/2017 11 66 trúng lô 66
30/03/2017 33 66 trúng lô 33

 🏅 CẦU DÀN LÔ, PHÍ: 200.000 Đ

☑ Bạn là dân chơi Lô Đề chuyên nghiệp, bạn đánh lớn mỗi ngày hoặc đang cần gỡ nợ, nhưng bạn không tự tin chọn cho mình 1 con Số chắc ăn. Vậy thì bạn không nên mạo hiểm. Hay tham gia lấy Cầu của chúng tôi để có DÀN LÔ siêu VIP với tỷ lệ ăn rất cao. (cơ hội ăn nhiều Nháy cao).
☑ Các bạn sẽ nhận được số từ 06h00 đến 18h00 mỗi ngày

☑ Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vinaphone, Gate, VNMobile…, có thể nạp cộng dồn thẻ. Ngay sau khi nạp đủ 200.000 đ, bạn sẽ nhận được kết quả soi cầu DÀN LÔ ngay. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

thống kê cầu dàn lô

Ngày chốt VIP Lotto Kết quả
ĐÃ CHỐT 🏅
21/07/2017 28 32 87 trúng lô 28 32
20/07/2017 19 89 74 trúng lô 19 89 74
19/07/2017 22 52 71 trượt
18/07/2017 22 52 71 trúng lô 22x2
17/07/2017 04 64 91 trượt
16/07/2017 31 60 87 trượt
15/07/2017 26 49 71 trúng lô 26x2 49 71
14/07/2017 24 35 89 trúng lô 35x2
13/07/2017 16 66 91 trúng lô 91
12/07/2017 19 48 90 trúng lô 19x2 48
11/07/2017 32 42 76 trượt
10/07/2017 08 47 97 trúng lô 47 97
09/07/2017 19 55 85 trượt
08/07/2017 30 48 95 trúng lô 95
07/07/2017 13 44 81 trúng lô 13 44
06/07/2017 21 39 69 trượt
05/07/2017 03 58 78 trúng lô 58 78
04/07/2017 03 37 88 trúng lô 37 88
03/07/2017 02 41 75 trúng lô 02 75
02/07/2017 19 49 86 trúng lô 19 49
01/07/2017 10 52 87 trúng lô 10x2 87
30/06/2017 20 45 88 trượt
29/06/2017 17 36 70 trúng lô 17 36
28/06/2017 31 45 73 trúng lô 73
27/06/2017 30 53 91 trượt
26/06/2017 18 46 86 trúng lô 18 86
25/06/2017 12 38 99 trúng lô 12
24/06/2017 05 60 91 trượt
23/06/2017 24 59 90 trúng lô 59x2
22/06/2017 07 53 81 trúng lô 07 81
21/06/2017 33 64 87 trượt
20/06/2017 17 61 72 trúng lô 61
19/06/2017 15 66 69 trúng lô 15 66x2
18/06/2017 13 36 76 trúng lô 36 76
17/06/2017 04 52 83 trúng lô 04 52
16/06/2017 20 54 92 trúng lô 54
15/06/2017 23 45 88 trúng lô 45
14/06/2017 09 62 73 trúng lô 09 62
13/06/2017 25 57 72 trúng lô 57x2
12/06/2017 25 57 72 trượt
11/06/2017 31 53 89 trúng lô 53x2
10/06/2017 05 62 68 trúng lô 62x2
09/06/2017 20 47 68 trượt
08/06/2017 00 47 77 trúng lô 47
07/06/2017 10 58 94 trúng lô 10 94
06/06/2017 15 41 98 trượt
05/06/2017 23 63 71 trúng lô 71
04/06/2017 27 46 93 trúng lô 27 93
03/06/2017 21 36 81 trúng lô 21 36
02/06/2017 20 44 92 trượt
01/06/2017 22 43 99 trượt
31/05/2017 12 35 77 trượt
30/05/2017 28 62 81 trúng lô 81x2
29/05/2017 17 66 94 trượt
28/05/2017 14 59 84 trượt
27/05/2017 30 47 72 trúng lô 47
26/05/2017 01 64 75 trúng lô 64x2 75
25/05/2017 20 52 95 trúng lô 52x2
24/05/2017 01 57 79 trúng lô 01
23/05/2017 14 50 92 trúng lô 14 50 92
22/05/2017 00 64 89 trượt
21/05/2017 31 63 84 trúng lô 31 63x2 84
20/05/2017 33 50 85 trúng lô 33 50 85
19/05/2017 07 38 76 trúng lô 07 38 76
18/05/2017 08 59 83 trượt
17/05/2017 26 58 69 trúng lô 26 58 69
16/05/2017 24 35 72 trúng lô 24
15/05/2017 06 31 83 trúng lô 06 31 83
14/05/2017 15 34 69 trúng lô 15 34 69
13/05/2017 22 48 97 trúng lô 22 48 97
12/05/2017 03 34 52 trúng lô 03 34 52
11/05/2017 11 38 70 trúng lô 11 38 70
10/05/2017 14 48 86 trúng lô 14x2 86
09/05/2017 11 52 79 trúng lô 11 52 79
08/05/2017 30 37 77 trượt
07/05/2017 20 39 87 trúng lô 20 39x2 87
06/05/2017 06 54 91 trúng lô 91
05/05/2017 18 51 80 trúng lô 80
04/05/2017 26 55 81 trúng lô 26 55
03/05/2017 03 49 80 trúng lô 03
02/05/2017 03 38 88 trượt
01/05/2017 25 40 86 trúng lô 40
30/04/2017 20 34 90 trúng lô 20 34 90
29/04/2017 28 34 90 trúng lô 90
28/04/2017 14 59 78 trượt
27/04/2017 05 34 72 trượt
26/04/2017 32 41 90 trúng lô 32 90x2
25/04/2017 13 32 64 trúng lô 13 32 64
24/04/2017 33 42 76 trúng lô 42
23/04/2017 00 36 69 trượt
22/04/2017 26 52 82 trượt
21/04/2017 24 43 73 trượt
20/04/2017 24 36 81 trúng lô 81
19/04/2017 21 44 76 trúng lô 44x2 76
18/04/2017 28 36 80 trúng lô 36
17/04/2017 32 54 71 trượt
16/04/2017 31 40 95 trúng lô 40
15/04/2017 20 45 87 trúng lô 20 45 87
14/04/2017 06 42 97 trúng lô 06 42 97
13/04/2017 06 49 93 trúng lô 06 49 93
12/04/2017 24 53 99 trúng lô 24 53
11/04/2017 03 60 89 trúng lô 03
10/04/2017 15 43 87 trúng lô 15 43
09/04/2017 13 34 72 trúng lô 13 34 72
08/04/2017 16 58 73 trúng lô 16 58 73
07/04/2017 17 53 60 trúng lô 17 53 60x2
06/04/2017 08 40 73 trúng lô 08 40 73
05/04/2017 07 41 70 trúng lô 07 41
04/04/2017 19 41 69 trúng lô 19 41 69
03/04/2017 00 61 82 Trượt
02/04/2017 02 65 74 trúng lô 65 74
01/04/2017 26 52 67 trúng lô 52
31/03/2017 31 46 81 trúng lô 31 46 81
30/03/2017 28 35 74 trúng lô 28 74

 🏅 CẦU SONG THỦ LÔ, PHÍ: 200.000 Đ

☑ Bạn là dân chơi Lô Đề chuyên nghiệp, bạn đánh lớn mỗi ngày hoặc đang cần gỡ nợ, nhưng bạn không tự tin chọn cho mình 1 con Số chắc ăn. Vậy thì bạn không nên mạo hiểm. Hay tham gia lấy Cầu của chúng tôi để có SONG THỦ LÔ siêu VIP với tỷ lệ ăn rất cao. (cơ hội ăn nhiều Nháy cao).
☑ Các bạn sẽ nhận được số từ 06h00 đến 18h00 mỗi ngày

☑ Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vinaphone, Gate, VNMobile…, có thể nạp cộng dồn thẻ. Ngay sau khi nạp đủ 200.000 đ, bạn sẽ nhận được kết quả soi cầu SONG THỦ LÔ ngay. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

thống kê cầu song thủ lô

Ngày chốt VIP Lotto Kết quả
ĐÃ CHỐT 🏅
21/07/2017 16 83 trúng lô 16
20/07/2017 78 94 trúng lô 78 94
19/07/2017 20 61 trúng lô 20 61
18/07/2017 16 79 trúng lô 16 79
17/07/2017 44 99 trúng lô 99
16/07/2017 00 84 trượt
15/07/2017 25 86 trúng lô 86
14/07/2017 43 75 trúng lô 43 75
13/07/2017 42 84 trúng lô 42
12/07/2017 06 71 trúng lô 06
11/07/2017 16 50 trượt
10/07/2017 27 78 trúng lô 78
09/07/2017 40 81 trượt
08/07/2017 04 58 trúng lô 58
07/07/2017 01 73 trúng lô 73
06/07/2017 32 68 trúng lô 68
05/07/2017 07 99 trượt
04/07/2017 08 72 trúng lô 72
03/07/2017 44 86 trúng lô 86
02/07/2017 15 76 trúng lô 76
01/07/2017 13 92 trúng lô 13 92
30/06/2017 45 63 trúng lô 63
29/06/2017 02 62 trúng lô 02
28/06/2017 31 89 trúng lô 89
27/06/2017 21 71 trúng lô 71
26/06/2017 40 65 trúng lô 40
25/06/2017 48 73 trúng lô 73
24/06/2017 21 69 trúng lô 21x2
23/06/2017 04 91 trúng lô 91
22/06/2017 05 85 trượt
21/06/2017 06 90 trúng lô 90
20/06/2017 32 75 trượt
19/06/2017 08 97 trượt
18/06/2017 24 52 trúng lô 52
17/06/2017 14 89 trúng lô 89
16/06/2017 21 85 trúng lô 21
15/06/2017 15 60 trúng lô 15
14/06/2017 44 96 trượt
13/06/2017 19 80 trúng lô 19
12/06/2017 12 80 trượt
11/06/2017 09 85 trúng lô 85x2
10/06/2017 38 94 trúng lô 94
09/06/2017 23 84 trúng lô 84
08/06/2017 39 75 trúng lô 75
07/06/2017 18 55 trúng lô 18
06/06/2017 16 71 trúng lô 16
05/06/2017 20 68 trúng lô 20
04/06/2017 16 69 trúng lô 16 69
03/06/2017 36 56 trúng lô 36 56
02/06/2017 04 57 trượt
01/06/2017 03 84 trượt
31/05/2017 00 61 trượt
30/05/2017 42 53 trượt
29/05/2017 37 70 trúng lô 37x2 70x2
28/05/2017 38 70 trúng lô 38
27/05/2017 23 90 trượt
26/05/2017 28 59 trúng lô 28 59
25/05/2017 37 96 trúng lô 37 96
24/05/2017 34 59 trúng lô 34 59
23/05/2017 35 77 trúng lô 35 77
22/05/2017 38 63 trúng lô 38 63
21/05/2017 02 75 trúng lô 02 75
20/05/2017 43 75 trúng lô 43 75
19/05/2017 35 80 trúng lô 35 80
18/05/2017 32 57 trúng lô 32 57
17/05/2017 01 72 trúng lô 01 72
16/05/2017 15 88 trúng lô 15 88x2
15/05/2017 29 52 trúng lô 29 52
14/05/2017 16 80 trúng lô 16x2
13/05/2017 38 81 trượt
12/05/2017 33 76 trúng lô 76
11/05/2017 10 71 trúng lô 71x2
10/05/2017 21 70 trúng lô 21 70
09/05/2017 06 64 trúng lô 06 64
08/05/2017 27 90 trúng lô 27 90
07/05/2017 37 62 trúng lô 37 62
06/05/2017 27 85 trúng lô 27 85
05/05/2017 15 92 trúng lô 15 92
04/05/2017 48 95 trượt
03/05/2017 14 69 trúng lô 14 69
02/05/2017 02 90 trượt
01/05/2017 34 83 trúng lô 34 83
30/04/2017 13 60 trúng lô 13 60
29/04/2017 27 84 trúng lô 27 84
28/04/2017 12 79 trúng lô 12x2
27/04/2017 47 57 trúng lô 47 57
26/04/2017 18 57 trúng lô 18 57
25/04/2017 32 95 trúng lô 32 95
24/04/2017 17 68 trúng lô 17 68
23/04/2017 41 63 trượt
22/04/2017 42 97 trúng lô 42 97
21/04/2017 36 63 trúng lô 36 63
20/04/2017 39 99 trúng lô 99
19/04/2017 03 51 trúng lô 03 51
18/04/2017 32 80 trượt
17/04/2017 21 89 trúng lô 21
16/04/2017 26 58 trượt
15/04/2017 34 81 trúng lô 34 81
14/04/2017 20 76 trúng lô 76
13/04/2017 43 86 trúng lô 43 86
12/04/2017 43 64 trượt
11/04/2017 08 98 trúng lô 98
10/04/2017 09 61 trúng lô 09x2 61
09/04/2017 49 96 trúng lô 49 96
08/04/2017 16 85 trúng lô 16 85
07/04/2017 36 63 trúng lô 36 63
06/04/2017 12 97 trúng lô 12x2 97
05/04/2017 19 78 trúng lô 19 78
04/04/2017 49 67 Trượt
03/04/2017 26 94 Trượt
02/04/2017 27 95 trúng lô 27
01/04/2017 23 51 Trượt
31/03/2017 04 83 trúng lô 83
30/03/2017 39 62 trúng lô 39 62

 🏅 CẦU BẠCH THỦ LÔ, PHÍ: 200.000 Đ

☑ Bạn là dân chơi Lô Đề chuyên nghiệp, bạn đánh lớn mỗi ngày hoặc đang cần gỡ nợ, nhưng bạn không tự tin chọn cho mình 1 con Số chắc ăn. Vậy thì bạn không nên mạo hiểm. Hay tham gia lấy Cầu của chúng tôi để có 1 Bạch Thủ Lô siêu VIP với tỷ lệ ăn rất cao. (cơ hội ăn nhiều Nháy cao).
☑ Các bạn sẽ nhận được số từ 06h00 đến 18h00 mỗi ngày

☑ Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vinaphone, Gate, VNMobile…, có thể nạp cộng dồn thẻ. Ngay sau khi nạp đủ 200.000 đ, bạn sẽ nhận được kết quả soi cầu Bạch Thủ Lô ngay. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

thống kê cầu bạch thủ lô

Ngày chốt VIP Lotto Kết quả
ĐÃ CHỐT 🏅
21/07/2017 81 trượt
20/07/2017 24 trúng lô 24
19/07/2017 49 trúng lô 49
18/07/2017 59 trúng lô 59
17/07/2017 09 trượt
16/07/2017 64 trúng lô 64
15/07/2017 00 trúng lô 00
14/07/2017 40 trúng lô 40
13/07/2017 31 trúng lô 31
12/07/2017 66 trúng lô 66
11/07/2017 17 trượt
10/07/2017 63 trúng lô 63
09/07/2017 21 trượt
08/07/2017 39 trượt
07/07/2017 30 trúng lô 30x2
06/07/2017 26 trúng lô 26
05/07/2017 20 trúng lô 20
04/07/2017 01 trượt
03/07/2017 02 trúng lô 02
02/07/2017 19 trúng lô 19
01/07/2017 37 trúng lô 37
30/06/2017 09 trúng lô 09
29/06/2017 42 trượt
28/06/2017 11 trượt
27/06/2017 66 trúng lô 66x2
26/06/2017 86 trúng lô 86
25/06/2017 34 trượt
24/06/2017 12 trúng lô 12
23/06/2017 39 trượt
22/06/2017 70 trúng lô 70
21/06/2017 73 trúng lô 73
20/06/2017 39 trượt
19/06/2017 39 trúng lô 39
18/06/2017 28 trượt
17/06/2017 14 trượt
16/06/2017 08 trúng lô 08
15/06/2017 23 trượt
14/06/2017 03 trượt
13/06/2017 98 trúng lô 98
12/06/2017 98 trượt
11/06/2017 74 trúng lô 74
10/06/2017 20 trượt
09/06/2017 50 trúng lô 50
08/06/2017 90 trượt
07/06/2017 94 trúng lô 94
06/06/2017 76 trúng lô 76x3
05/06/2017 14 trượt
04/06/2017 90 trúng lô 90
03/06/2017 69 trúng lô 69
02/06/2017 70 trúng lô 70
01/06/2017 78 trúng lô 78
31/05/2017 42 trúng lô 42x2
30/05/2017 64 trúng lô 64
29/05/2017 57 trượt
28/05/2017 89 trúng lô 89
27/05/2017 67 trúng lô 67
26/05/2017 14 trúng lô 14
25/05/2017 82 trúng lô 82x2
24/05/2017 41 trúng lô 41
23/05/2017 89 trúng lô 89
22/05/2017 80 trúng lô 80
21/05/2017 89 trúng lô 89
20/05/2017 75 trúng lô 75
19/05/2017 49 trúng lô 49
18/05/2017 69 trúng lô 69
17/05/2017 92 trúng lô 92
16/05/2017 87 trúng lô 87
15/05/2017 43 trượt
14/05/2017 91 trượt
13/05/2017 70 trúng lô 70x2
12/05/2017 02 trúng lô 02x2
11/05/2017 17 trượt
10/05/2017 78 trượt
09/05/2017 80 trúng lô 80
08/05/2017 68 trúng lô 68
07/05/2017 98 trúng lô 98
06/05/2017 94 trượt
05/05/2017 86 trượt
04/05/2017 12 trượt
03/05/2017 95 trúng lô 95
02/05/2017 29 trượt
01/05/2017 36 trúng lô 36
30/04/2017 78 trượt
29/04/2017 91 trúng lô 91
28/04/2017 98 trúng lô 98
27/04/2017 73 trúng lô 73
26/04/2017 69 trúng lô 69
25/04/2017 79 trúng lô 79
24/04/2017 47 trượt
23/04/2017 58 trượt
22/04/2017 10 trúng lô 10
21/04/2017 48 trúng lô 48
20/04/2017 30 trúng lô 30
19/04/2017 39 trượt
18/04/2017 58 trượt
17/04/2017 48 trúng lô 48
16/04/2017 38 trượt
15/04/2017 39 trúng lô 39
14/04/2017 06 trúng lô 06
13/04/2017 07 trúng lô 07
12/04/2017 45 trúng lô 45
11/04/2017 47 trượt
10/04/2017 63 trúng lô 63
09/04/2017 09 trúng lô 09
08/04/2017 27 trúng lô 27
07/04/2017 59 trúng lô 59x2
06/04/2017 09 Trượt
05/04/2017 23 Trượt
04/04/2017 15 Trượt
03/04/2017 27 trúng lô 27
02/04/2017 18 Trượt
01/04/2017 42 Trượt
31/03/2017 08 trúng lô 08
30/03/2017 65 trúng lô 65

Sau đây chúng tôi giúp các bạn PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH TRÚNG LOTO ĐẶC BIỆT – LOTO BẠCH THỦ – LÔ TÔ XỔ SỐ MIỀN BẮC BẤT BẠI. Có thể bạn thắc mắc TẠI SAO có người nuôi đề 7 ngày bất bại, nuôi lô 3 ngày bất bại, đập cầu đánh lô bất bại. Muốn biết được lý do tại sao hãy đăng ký biết đâu bạn lại có được cho mình con số may mắn trong ngày với tỷ lệ % soi cau lo chinh xac nhat 100 phần trăm.

icon_vipSOI CẦU MIỀN BẮC VIPicon_vip

SOICAUBACHTHU.INFO  trang thống kê phân tích soi cau lo chinh xac nhat mien bac, chúng tôi phân tích dựa trên phần mềm và kết quả mở thưởng xổ số hàng ngày. Tin tức về soi cau mb vip luôn được website cập nhật liên tục các bạn chú ý theo dõi để tìm cho mình bộ số đẹp nhất.

Chúc các bạn thảnh công!

Mọi thông tin tại đây chỉ mang tính tham khảo , không chịu mọi trách nhiệm về việc bạn sử dụng thông tin tại đây và mục đích cá nhân của bạn.

moiThông báo từ ban quản trị SOICAUMB.INFOmoi

Những bạn mới vào trang nên suy nghĩ trước lúc lấy số vì có thể hôm đầu tiên bạn vào đã trượt cầu ,ngày hôm sau bạn không theo nhưng lại ăn cầu . Vì vậy để đảm bảo có lãi cho những bạn đánh lớn hãy theo cầu lâu dài, và chia vốn đầu tư hợp lý theo tuần hoặc tháng.

hotquaTƯ VẤN SOI CẦU MIỀN BẮC HÔM NAYhotqua

moiNguyên lý bạc nhớ lô đề miền bắc nên biết

moiKinh nghiệm đánh lô theo ngày

moiCách bắt bạch thủ lô kép hiệu quả, lợi nhuận cao

hotquaSOI CẦU MIỀN BẮC GIẢI MÃ GIẤC MƠhotqua

 moiSoi cầu mb: Giải mã giấc mơ thấy con vật

moiSoi cầu mb: Giải mã 4 giấc mơ thường gặp

moiSoi cầu mb: Giải mã giấc mơ con ruồi

moiSoi cầu mb: Giải mã giấc mơ đánh đề

moiSoi cầu mb: Giải mã giấc mơ đánh nhau

moiSoi cầu mb: Sổ mơ dân gian