🏅 CẦU SONG THỦ ĐỀ, PHÍ: 500.000 Đ

☑ Bạn là dân chơi Lô Đề chuyên nghiệp, bạn đánh lớn mỗi ngày hoặc đang cần gỡ nợ, nhưng bạn không tự tin chọn cho mình 1 con Số chắc ăn. Vậy thì bạn không nên mạo hiểm. Hay tham gia lấy Cầu của chúng tôi để có SONG THỦ ĐỀ siêu VIP với tỷ lệ ăn rất cao. (cơ hội ăn nhiều Nháy cao).
☑ Các bạn sẽ nhận được số từ 06h00 đến 18h00 mỗi ngày

☑ Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vinaphone, Gate, VNMobile…, có thể nạp cộng dồn thẻ. Ngay sau khi nạp đủ 500.000 đ, bạn sẽ nhận được kết quả soi cầu SONG THỦ ĐỀ ngay. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

thống kê cầu song thủ đề

Ngày chốt VIP Lotto Kết quả
ĐÃ CHỐT 🏅
21/07/2017 41 98 trượt
20/07/2017 46 77 trượt
19/07/2017 40 50 trượt
18/07/2017 43 23 trượt
17/07/2017 49 85 trượt
16/07/2017 35 84 trượt
15/07/2017 46 84 trượt
14/07/2017 18 94 trượt
13/07/2017 19 98 trượt
12/07/2017 37 94 trượt
11/07/2017 16 86 trượt
10/07/2017 26 76 trượt
09/07/2017 30 88 trượt
08/07/2017 23 87 trượt
07/07/2017 25 71 trượt
06/07/2017 00 82 trúng đề 82
05/07/2017 34 60 trượt
04/07/2017 02 66 trượt
03/07/2017 35 81 trượt
02/07/2017 06 71 trượt
01/07/2017 22 99 trượt
30/06/2017 44 62 trượt
29/06/2017 39 57 trượt
28/06/2017 22 94 trúng đề 94
27/06/2017 11 52 trượt
26/06/2017 23 57 trượt
25/06/2017 14 78 trượt
24/06/2017 28 99 trượt
23/06/2017 11 65 trượt
22/06/2017 49 58 trượt
21/06/2017 17 96 trượt
20/06/2017 19 97 trúng đề 97
19/06/2017 42 68 trượt
18/06/2017 35 87 trượt
17/06/2017 40 97 trượt
16/06/2017 39 82 trượt
15/06/2017 26 79 trượt
14/06/2017 29 75 trượt
13/06/2017 38 81 trượt
12/06/2017 38 81 trượt
11/06/2017 21 68 trúng đề 21
10/06/2017 39 81 trượt
09/06/2017 22 63 trượt
08/06/2017 13 68 trượt
07/06/2017 31 75 trượt
06/06/2017 32 65 trượt
05/06/2017 46 86 trượt
04/06/2017 41 89 trượt
03/06/2017 27 68 trượt
02/06/2017 36 74 trúng đề 36
01/06/2017 17 61 trượt
31/05/2017 30 82 trượt
30/05/2017 23 67 trượt
29/05/2017 25 71 trượt
28/05/2017 38 55 trượt
27/05/2017 36 72 trượt
26/05/2017 21 76 trúng đề 21
25/05/2017 23 98 trượt
24/05/2017 24 90 trượt
23/05/2017 44 92 trượt
22/05/2017 30 64 trượt
21/05/2017 21 77 trúng đề 77
20/05/2017 32 88 trượt
19/05/2017 19 98 trượt
18/05/2017 12 66 trượt
17/05/2017 37 74 trượt
16/05/2017 47 90 trượt
15/05/2017 18 60 trượt
14/05/2017 17 87 trúng đề 87
13/05/2017 11 60 trượt
12/05/2017 22 82 trượt
11/05/2017 29 88 trượt
10/05/2017 05 98 trượt
09/05/2017 31 80 trượt
08/05/2017 15 51 trượt
07/05/2017 05 39 trúng đề 39
06/05/2017 00 57 trượt
05/05/2017 00 56 trượt
04/05/2017 30 81 trượt
03/05/2017 10 74 trượt
02/05/2017 04 81 trượt
01/05/2017 13 75 trượt
30/04/2017 26 76 trúng đề 76
29/04/2017 36 72 trượt
28/04/2017 01 59 trượt
27/04/2017 39 65 trượt
26/04/2017 46 52 trượt
25/04/2017 49 68 trúng đề 49
24/04/2017 12 92 trượt
23/04/2017 19 89 trượt
22/04/2017 15 52 trượt
21/04/2017 27 86 trượt
20/04/2017 00 55 trượt
19/04/2017 24 59 trượt
18/04/2017 15 58 trúng đề 15
17/04/2017 13 96 trượt
16/04/2017 36 71 trượt
15/04/2017 46 97 trượt
14/04/2017 21 96 trượt
13/04/2017 45 77 trượt
12/04/2017 24 85 trúng đề 24
11/04/2017 10 97 trượt
10/04/2017 42 54 trượt
09/04/2017 25 83 trượt
08/04/2017 11 67 trượt
07/04/2017 32 81 trúng đề 81
06/04/2017 09 67 Trượt
05/04/2017 21 76 Trượt
04/04/2017 43 50 Trượt
03/04/2017 43 60 trúng đề 43
02/04/2017 12 85 Trượt
01/04/2017 30 55 Trượt
31/03/2017 39 92 trượt
30/03/2017 28 55 trúng đề 28