🏅 CẦU LÔ KÉP, PHÍ: 200.000 Đ

☑ Bạn là dân chơi Lô Đề chuyên nghiệp, bạn đánh lớn mỗi ngày hoặc đang cần gỡ nợ, nhưng bạn không tự tin chọn cho mình 1 con Số chắc ăn. Vậy thì bạn không nên mạo hiểm. Hay tham gia lấy Cầu của chúng tôi để có LÔ KÉP siêu VIP với tỷ lệ ăn rất cao. (cơ hội ăn nhiều Nháy cao).
☑ Các bạn sẽ nhận được số từ 06h00 đến 18h00 mỗi ngày

☑ Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vinaphone, Gate, VNMobile…, có thể nạp cộng dồn thẻ. Ngay sau khi nạp đủ 200.000 đ, bạn sẽ nhận được kết quả soi cầu LÔ KÉP ngay. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

thống kê cầu lô kép

Ngày chốt VIP Lotto Kết quả
ĐÃ CHỐT 🏅
21/07/2017 44 66 trúng lô 44 66
20/07/2017 11 55 trúng lô 11 55
19/07/2017 11 77 trúng lô 11x2
18/07/2017 22 55 trúng lô 55
17/07/2017 33 88 trúng lô 88
16/07/2017 00 88 trượt
15/07/2017 11 77 trúng lô 11 77
14/07/2017 33 99 trúng lô 33 99
13/07/2017 22 99 trượt
12/07/2017 00 66 trúng lô 66
11/07/2017 44 55 trượt
10/07/2017 33 99 trượt
09/07/2017 00 66 trúng lô 66
08/07/2017 22 66 trượt
07/07/2017 33 99 trúng lô 99x2
06/07/2017 00 77 trượt
05/07/2017 00 66 trúng lô 66
04/07/2017 44 77 trúng lô 44x2 77
03/07/2017 22 55 trúng lô 22
02/07/2017 44 55 trúng lô 55x2
01/07/2017 66 77 trúng lô 77
30/06/2017 00 55 trúng lô 55
29/06/2017 00 66 trúng lô 66x2
28/06/2017 44 55 trúng lô 55
27/06/2017 11 99 trượt
26/06/2017 44 77 trúng lô 77
25/06/2017 11 77 trúng lô 11x3
24/06/2017 00 55 trượt
23/06/2017 22 88 trúng lô 88
22/06/2017 00 88 trúng lô 88x2
21/06/2017 33 99 trượt
20/06/2017 33 88 trượt
19/06/2017 11 55 trượt
18/06/2017 11 88 trúng lô 11x2
17/06/2017 00 66 trúng lô 00x2
16/06/2017 66 88 trúng lô 88
15/06/2017 44 88 trượt
14/06/2017 22 88 trượt
13/06/2017 22 99 trượt
12/06/2017 22 99 trượt
11/06/2017 00 99 trượt
10/06/2017 00 44 trúng lô 00 44
09/06/2017 22 77 trúng lô 77
08/06/2017 33 99 trượt
07/06/2017 00 99 trượt
06/06/2017 33 77 trúng lô 77
05/06/2017 33 66 trúng lô 33
04/06/2017 11 88 trúng lô 88
03/06/2017 22 44 trúng lô 22
02/06/2017 66 88 trúng lô 66 88
01/06/2017 33 88 trúng lô 33
31/05/2017 44 55 trượt
30/05/2017 00 99 trúng lô 00
29/05/2017 22 77 trúng lô 22
28/05/2017 11 77 trúng lô 11 77
27/05/2017 11 66 trúng lô 11 66
26/05/2017 00 55 trúng lô 00
25/05/2017 44 77 trúng lô 77
24/05/2017 77 99 trúng lô 77 99x2
23/05/2017 22 77 trúng lô 77
22/05/2017 44 66 trúng lô 44 66
21/05/2017 22 99 trúng lô 22 99
20/05/2017 33 77 trúng lô 33
19/05/2017 22 66 trúng lô 22 66
18/05/2017 11 88 trượt
17/05/2017 33 99 trúng lô 33 99
16/05/2017 44 66 trượt
15/05/2017 44 77 trúng lô 44x2
14/05/2017 44 99 trúng lô 44 99
13/05/2017 22 33 trúng lô 22 33
12/05/2017 44 88 trượt
11/05/2017 11 66 trúng lô 11
10/05/2017 33 66 trượt
09/05/2017 11 55 trúng lô 11
08/05/2017 22 99 trúng lô 22
07/05/2017 44 66 trúng lô 66
06/05/2017 55 77 trúng lô 55 77
05/05/2017 00 88 trượt
04/05/2017 22 66 trúng lô 22 66
03/05/2017 44 99 trượt
02/05/2017 33 44 trúng lô 33 44x2
01/05/2017 33 77 trượt
30/04/2017 44 66 trúng lô 66
29/04/2017 22 66 trúng lô 22 66
28/04/2017 00 77 trúng lô 00 77
27/04/2017 33 88 trượt
26/04/2017 11 44 trúng lô 44
25/04/2017 22 55 trúng lô 55
24/04/2017 22 77 trúng lô 22
23/04/2017 22 55 trúng lô 22 55x2
22/04/2017 00 55 trúng lô 00
21/04/2017 00 88 trúng lô 00
20/04/2017 44 99 trúng lô 99
19/04/2017 11 99 trượt
18/04/2017 00 99 trúng lô 00 99
17/04/2017 11 99 trượt
16/04/2017 00 88 trượt
15/04/2017 00 44 trúng lô 00 44x2
14/04/2017 00 77 trúng lô 00 77
13/04/2017 66 99 trúng lô 66 99
12/04/2017 11 55 trúng lô 11
11/04/2017 44 66 trúng lô 66x2
10/04/2017 11 77 trúng lô 11x2 77
09/04/2017 33 99 trúng lô 33 99
08/04/2017 33 77 trượt
07/04/2017 33 99 trúng lô 33
06/04/2017 44 77 trúng lô 77
05/04/2017 00 44 trúng lô 00 44
04/04/2017 22 99 trúng lô 22 99
03/04/2017 44 77 Trượt
02/04/2017 55 77 trúng lô 55 77
01/04/2017 33 88 trúng lô 88
31/03/2017 11 66 trúng lô 66
30/03/2017 33 66 trúng lô 33