🏅 CẦU BẠCH THỦ LÔ, PHÍ: 200.000 Đ

☑ Bạn là dân chơi Lô Đề chuyên nghiệp, bạn đánh lớn mỗi ngày hoặc đang cần gỡ nợ, nhưng bạn không tự tin chọn cho mình 1 con Số chắc ăn. Vậy thì bạn không nên mạo hiểm. Hay tham gia lấy Cầu của chúng tôi để có 1 Bạch Thủ Lô siêu VIP với tỷ lệ ăn rất cao. (cơ hội ăn nhiều Nháy cao).
☑ Các bạn sẽ nhận được số từ 06h00 đến 18h00 mỗi ngày

☑ Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vinaphone, Gate, VNMobile…, có thể nạp cộng dồn thẻ. Ngay sau khi nạp đủ 200.000 đ, bạn sẽ nhận được kết quả soi cầu Bạch Thủ Lô ngay. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

thống kê cầu bạch thủ lô

Ngày chốt VIP Lotto Kết quả
ĐÃ CHỐT 🏅
21/07/2017 81 trượt
20/07/2017 24 trúng lô 24
19/07/2017 49 trúng lô 49
18/07/2017 59 trúng lô 59
17/07/2017 09 trượt
16/07/2017 64 trúng lô 64
15/07/2017 00 trúng lô 00
14/07/2017 40 trúng lô 40
13/07/2017 31 trúng lô 31
12/07/2017 66 trúng lô 66
11/07/2017 17 trượt
10/07/2017 63 trúng lô 63
09/07/2017 21 trượt
08/07/2017 39 trượt
07/07/2017 30 trúng lô 30x2
06/07/2017 26 trúng lô 26
05/07/2017 20 trúng lô 20
04/07/2017 01 trượt
03/07/2017 02 trúng lô 02
02/07/2017 19 trúng lô 19
01/07/2017 37 trúng lô 37
30/06/2017 09 trúng lô 09
29/06/2017 42 trượt
28/06/2017 11 trượt
27/06/2017 66 trúng lô 66x2
26/06/2017 86 trúng lô 86
25/06/2017 34 trượt
24/06/2017 12 trúng lô 12
23/06/2017 39 trượt
22/06/2017 70 trúng lô 70
21/06/2017 73 trúng lô 73
20/06/2017 39 trượt
19/06/2017 39 trúng lô 39
18/06/2017 28 trượt
17/06/2017 14 trượt
16/06/2017 08 trúng lô 08
15/06/2017 23 trượt
14/06/2017 03 trượt
13/06/2017 98 trúng lô 98
12/06/2017 98 trượt
11/06/2017 74 trúng lô 74
10/06/2017 20 trượt
09/06/2017 50 trúng lô 50
08/06/2017 90 trượt
07/06/2017 94 trúng lô 94
06/06/2017 76 trúng lô 76x3
05/06/2017 14 trượt
04/06/2017 90 trúng lô 90
03/06/2017 69 trúng lô 69
02/06/2017 70 trúng lô 70
01/06/2017 78 trúng lô 78
31/05/2017 42 trúng lô 42x2
30/05/2017 64 trúng lô 64
29/05/2017 57 trượt
28/05/2017 89 trúng lô 89
27/05/2017 67 trúng lô 67
26/05/2017 14 trúng lô 14
25/05/2017 82 trúng lô 82x2
24/05/2017 41 trúng lô 41
23/05/2017 89 trúng lô 89
22/05/2017 80 trúng lô 80
21/05/2017 89 trúng lô 89
20/05/2017 75 trúng lô 75
19/05/2017 49 trúng lô 49
18/05/2017 69 trúng lô 69
17/05/2017 92 trúng lô 92
16/05/2017 87 trúng lô 87
15/05/2017 43 trượt
14/05/2017 91 trượt
13/05/2017 70 trúng lô 70x2
12/05/2017 02 trúng lô 02x2
11/05/2017 17 trượt
10/05/2017 78 trượt
09/05/2017 80 trúng lô 80
08/05/2017 68 trúng lô 68
07/05/2017 98 trúng lô 98
06/05/2017 94 trượt
05/05/2017 86 trượt
04/05/2017 12 trượt
03/05/2017 95 trúng lô 95
02/05/2017 29 trượt
01/05/2017 36 trúng lô 36
30/04/2017 78 trượt
29/04/2017 91 trúng lô 91
28/04/2017 98 trúng lô 98
27/04/2017 73 trúng lô 73
26/04/2017 69 trúng lô 69
25/04/2017 79 trúng lô 79
24/04/2017 47 trượt
23/04/2017 58 trượt
22/04/2017 10 trúng lô 10
21/04/2017 48 trúng lô 48
20/04/2017 30 trúng lô 30
19/04/2017 39 trượt
18/04/2017 58 trượt
17/04/2017 48 trúng lô 48
16/04/2017 38 trượt
15/04/2017 39 trúng lô 39
14/04/2017 06 trúng lô 06
13/04/2017 07 trúng lô 07
12/04/2017 45 trúng lô 45
11/04/2017 47 trượt
10/04/2017 63 trúng lô 63
09/04/2017 09 trúng lô 09
08/04/2017 27 trúng lô 27
07/04/2017 59 trúng lô 59x2
06/04/2017 09 Trượt
05/04/2017 23 Trượt
04/04/2017 15 Trượt
03/04/2017 27 trúng lô 27
02/04/2017 18 Trượt
01/04/2017 42 Trượt
31/03/2017 08 trúng lô 08
30/03/2017 65 trúng lô 65