🏅 CẦU BẠCH THỦ ĐỀ, PHÍ: 500.000 Đ

☑ Bạn là dân chơi Lô Đề chuyên nghiệp, bạn đánh lớn mỗi ngày hoặc đang cần gỡ nợ, nhưng bạn không tự tin chọn cho mình 1 con Số chắc ăn. Vậy thì bạn không nên mạo hiểm. Hay tham gia lấy Cầu của chúng tôi để có BẠCH THỦ ĐỀ siêu VIP với tỷ lệ ăn rất cao. (cơ hội ăn nhiều Nháy cao).
☑ Các bạn sẽ nhận được số từ 06h00 đến 18h00 mỗi ngày

☑ Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vinaphone, Gate, VNMobile…, có thể nạp cộng dồn thẻ. Ngay sau khi nạp đủ 500.000 đ, bạn sẽ nhận được kết quả soi cầu BẠCH THỦ ĐỀ ngay. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

thống kê cầu bạch thủ đề

Ngày chốt VIP Lotto Kết quả
ĐÃ CHỐT 🏅
21/07/2017 30 trượt
20/07/2017 77 trượt
19/07/2017 48 trượt
18/07/2017 31 trượt
17/07/2017 52 trượt
16/07/2017 12 trượt
15/07/2017 81 trúng đề 81
14/07/2017 85 trượt
13/07/2017 45 trượt
12/07/2017 15 trượt
11/07/2017 78 trượt
10/07/2017 72 trượt
09/07/2017 51 trượt
08/07/2017 69 trượt
07/07/2017 74 trượt
06/07/2017 95 trượt
05/07/2017 95 trượt
04/07/2017 56 trượt
03/07/2017 11 trượt
02/07/2017 49 trúng đề 49
01/07/2017 61 trượt
30/06/2017 68 trượt
29/06/2017 94 trượt
28/06/2017 32 trượt
27/06/2017 36 trượt
26/06/2017 47 trượt
25/06/2017 14 trượt
24/06/2017 41 trượt
23/06/2017 53 trượt
22/06/2017 78 trúng đề 78
21/06/2017 56 trượt
20/06/2017 46 trượt
19/06/2017 80 trượt
18/06/2017 76 trúng đề 76
17/06/2017 16 trượt
16/06/2017 73 trượt
15/06/2017 29 trượt
14/06/2017 13 trượt
13/06/2017 09 trượt
12/06/2017 09 trượt
11/06/2017 18 trượt
10/06/2017 69 trúng đề 69
09/06/2017 31 trượt
08/06/2017 66 trượt
07/06/2017 19 trượt
06/06/2017 37 trượt
05/06/2017 06 trượt
04/06/2017 12 trượt
03/06/2017 46 trúng đề 46
02/06/2017 10 trượt
01/06/2017 72 trượt
31/05/2017 45 trượt
30/05/2017 91 trượt
29/05/2017 44 trúng đề 44
28/05/2017 78 trượt
27/05/2017 28 trượt
26/05/2017 55 trượt
25/05/2017 95 trượt
24/05/2017 36 trượt
23/05/2017 07 trúng đề 07
22/05/2017 83 trượt
21/05/2017 52 trượt
20/05/2017 17 trượt
19/05/2017 80 trúng đề 80
18/05/2017 64 trượt
17/05/2017 64 trượt
16/05/2017 63 trượt
15/05/2017 83 trượt
14/05/2017 87 trúng đề 87
13/05/2017 89 trượt
12/05/2017 02 trượt
11/05/2017 94 trượt
10/05/2017 16 trượt
09/05/2017 76 trúng đề 76
08/05/2017 39 trượt
07/05/2017 30 trượt
06/05/2017 65 trượt
05/05/2017 88 trượt
04/05/2017 47 trượt
03/05/2017 08 trượt
02/05/2017 08 trúng đề 08
01/05/2017 56 trượt
30/04/2017 96 trượt
29/04/2017 35 trượt
28/04/2017 47 trượt
27/04/2017 55 trượt
26/04/2017 71 trúng đề 71
25/04/2017 40 trượt
24/04/2017 49 trượt
23/04/2017 37 trượt
22/04/2017 48 trượt
21/04/2017 62 trượt
20/04/2017 89 trượt
19/04/2017 27 trượt
18/04/2017 15 trúng đề 15
17/04/2017 06 trượt
16/04/2017 09 trúng đề 09
15/04/2017 50 trượt
14/04/2017 24 trượt
13/04/2017 36 trượt
12/04/2017 10 trượt
11/04/2017 04 trượt
10/04/2017 43 trúng đề 43
09/04/2017 77 trượt
08/04/2017 13 trượt
07/04/2017 49 Trượt
06/04/2017 91 Trượt
05/04/2017 07 trúng đề 07
04/04/2017 29 Trượt
03/04/2017 29 Trượt
02/04/2017 19 Trượt
01/04/2017 35 trúng đề 35
31/03/2017 84 trượt
30/03/2017 28 trúng đề 28